Värme- och ytbehandlingsutrustning samt sonder för industrin

Super Systems Inc har specialiserat sig på industriella mätnings- och övervakningsanordningar för ugnar

SKALDOMET:s samarbetspartner Super Systems Europe (SSi) konstruerar, tillverkar, levererar och monterar ytbehandlings- och värmebehandlingsanordningar för ugnar till värmeindustrin:

  • mätutrustningar
  • övervakningsanordningar
  • lagringsanordningar
  • automationsprodukter
  • syresonder
  • system och tjänster

Till våra huvudprodukter hör bl.a. SSi Gold Probe (läs mer på engelska).

SSi förbättrar ugnens effektivitet, automation, kvalitet, användarvänlighet och följandet av standarderna (NADCAP AMS2750 E och CQI-9). Till vårt sakkunnighetsområde hör vakuumugnar, förkolning, härdning, nitridbehandling, nitrokarbonering, lödning, sintring, glödgning och andra värmebehandlingsprocesser. Kontakta oss och fråga mer om ugnsutrustningar för värme- och ytbehandling!