Mätapparater som uppfyller ISO-standarden

Vi representerar RADE:s välkända produkter i de nordiska länderna

RADE är den första kinesiska CE-godkända tillverkaren av mätinstrument såsom Rheometer- och Mooney Viscometer. Företaget har fått mycket gott rykte inom gummiindustrin genom ibruktagandet av innovativa metoder i produktionen samt genom att utveckla ny teknologi och nya produkter som uppfyller marknadens krav. Vi i Waldec erbjuder RADE:s mätinstrument till kunder i Finland och de övriga nordiska länderna, och vi betjänar från våra kontor i Helsingfors och Nokia.

Mätapparater för mätning och analysering

  • Rheometer. Reometern används för testning av gummiblandningars vulkaniseringsegenskaper.
  • Mooney Viscometer-instrument. Mooney Viscometer-instrumentet används bland annat för mätning av viskositeten i gummiblandningar och rågummi, samt för mätning av relaxationen eller gummimassans förvulkaniseringsegenskaper.
  • Dragmaskiner. Med dragmaskinen mäts sträckningsförmågan för olika material såsom metall, plast, gummi, textil, papper och tråd.

Kontakta oss och be om mer information om RADE-mätapparater!