Polyuretanmaterial och gjutmaskiner

Tillverkare Covestro, representant i Finland är Waldec Oy

I Covestros enastående kompetens förenas utvecklandet av polyuretansystem och tillverkningen av gjutmaskiner för polyuretan som har pågått i mer än 30 år. Till produkterna hör varmgjutmaskiner för polyuretanelastomerer och polyuretansystem, vilka vi representerar i Finland. Från våra kontor i Helsingfors och Nokia betjänar vi hela Norden.

Varmgjutmaskiner för polyuretanelastomerer

Utrustningar för 2–6 komponenter, produktion från 0,1 kg/min upp till 500 kg/min. Denna ledande teknologi används framgångsrikt redan i mer än 60 länder. Den anpassade utrustningen optimerar tack vare sin flexibilitet avkastningen för det investerade kapitalet. Den pålitliga funktionaliteten och användarvänligheten baserar sig på praktiska erfarenheter av gjutpolyuretan. Den helautomatiserade produktionsutrustningen med fullständig databehandling används för tillverkning av stora produktionspartier.

Polyuretansystem

Ett brett sortiment av polyuretansystem tillhandahålls: TDI-, MDI-, NDI- och alifatiska prepolymerer. De effektiva polyuretansystemen har optimerats för att lämpa sig för krävande metoder inom olika industribranscher. Praktiska råd och stöd samt processutveckling som sker hos kunden finns tillgängliga. Produktionen är mycket flexibel i enlighet med kundens behov, och leveranserna går till hela världen.

Kontakta oss och fråga mer om varmgjutmaskiner och polyuretansystem!