Pressar, valsblandare och balskärmaskiner

Agila NV:s maskiner tillverkas med 50 års erfarenhet

Till Agila NV:s produktsortiment hör pressar, valsblandare och hydrauliska balskärmaskiner. Agila konstruerar och tillverkar dem, med mer än 50 års erfarenhet, för gummi- och plastindustrins behov. Waldec innehar den finländska representationen för dessa kvalitetsmaskiner. Våra kontor finns i Helsingfors och Nokia, varifrån vi betjänar kunder i hela Norden.

  • Pressar. Pressarna producerar testbitar eller vid behov slutbearbetade produkter.
  • Valsblandare. Valsblandarna producerar jämna och högklassiga legeringar av mycket olika råmaterial.
  • Balskärmaskiner. Balskärmaskinerna skär ut bitar av gummi i önskad storlek och vikt.

Kontakta oss och fråga mer, oavsett om du är intresserad av maskinanskaffningar eller affärspartnerskap med oss.