Elastomer- och polyuretanlösningar

Branschexpert Waldec Oy – från år 1989

Tom Waldonen grundade år 1989 företaget Waldec Oy som representerade utrustningar och råmaterial som användes av den finländska polyuretan- och gummiindustrin. Waldec erbjöd teknik och expertis från världens ledande tillverkare av formsprutningspressar för gummi, REP International. Waldec representerade också en av Europas mest kvalificerade experter av gjutbar polyuretan, Baulé. På så vis erbjöd man högklassig teknik och materialexpertis till förfogande för de finländska elastomer- och polyuretanlösningarna.

Waldec expanderar

På våren år 2007 bytte företaget ägare. När Tom Waldonen avgick med pension steg Christer Hermann Barck upp i företagets ledning. Siktet var genast ställt på utvidgning till de nordiska länderna. År 2009 köpte Waldec den svenska representationen Philita AB, och företaget bytte namn till Waldec AB och blev därmed en del av Waldec-koncernen. År 2012 utvidgade Waldec sitt nätverk genom att öppna ett kontor i Nokia. År 2013 köpte Waldec företaget Skaldomet Oy. Genom köpet sammanslog Waldec Oy resurserna i sin organisation med Skaldomets anställdas kompetens och partnernätverk. Härnäst utvidgade Waldec sin företagsverksamhet i de baltiska länderna, genom att förvärva CLE Baltic Oü år 2015. Företaget fungerar som representant i metallbranschen och representerar metallbearbetningsmaskiner samt verktyg.

Kärnan i affärsverksamheten är kvalitet och huvudmän av toppklass

I dagens läge levererar vårt företag material till industrin och hämtar europeisk teknologiexpertis från elastomer- och polyuretantillverkning till produktutvecklingsprojekten. Vi har flera huvudmän, vars råmaterial, maskiner och andra produkter uppfyller högklassiga kvalitetskriterier.  

Vid valet av huvudmän, har grunden för urvalskriteriet för företagen som ska representeras bland annat varit deras vilja att betjäna, deras problemlösningsförmåga samt deras pålitlighet och leveransernas höga kvalitet. Våra huvudmän är bl.a. REP International, som är en av världens ledande tillverkare av formsprutningspressar för gummi, samt Covestro (f.d. Baulé), som i sin tur är världens ledande expert för gjutbara polyuretaner. Samtliga representationer och produkter finns i sektionen om representationer – läs mer!

Grundpelarna i Waldecs verksamhet är det täta samarbetet och förtroendet mellan våra huvudmän och kunder. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att ta fram lösningar för de framtida kraven som blir allt fler.

Intresserad av att bli en Waldec-affärspartner?

Dagens elastomer- och polyuretanlösningar behöver nu och då färsk expertis. Vi söker nya produkter, som vi har möjlighet att representera utomlands. Om ditt företag söker nya marknader inom branschen, kontakta oss! Vi är en agentur med erfarenhet, som har växt fram alltsedan år 1989. Vår flerspråkiga, yrkeskunniga personal står till din tjänst!