Råmaterial och utrustning för polyuretan- och gummiindustrin

De erbjuds av Waldec Oy – polymerindustrins pålitliga leverantör i Norden

Välkommen till våra sidor!

Vi är ett finländskt företag, som har specialiserat sig på råmaterial och anordningar som används av polyuretan- och gummiindustrin. Vi levererar noggrant utvalda produkter till industribranschens aktörer och tillför samtidigt europeisk teknologikompetens till produktutvecklingsprojekten. Bakom oss har vi flera decenniers erfarenhet och stark branschkännedom samt material och maskiner av toppklass. Våra kontor är belägna i Helsingfors och Nokia, varifrån vi betjänar våra kunder runtom i Norden.

Med vänlig hälsning

Christer Hermann Barck
Verkställande direktör

Vi erbjuder följande råmaterial, utrustningar och tjänster

Polyuretanråmaterial:

  • TDI-, MDI-, NDI- och alifatiska prepolymerer

Processanordningar:

  • lågtrycksgjutmaskiner för polyuretanelastomerer
  • formsprutningsmaskiner och kompressionspressar för gummin

Färger:

  • polyuretanfärger och pigment

Analysanordningar / laboratorieutrustningar:

  • dragmaskiner
  • rheometrar
  • durometrar / slitagets varaktighet
  • De Mattia Flex-testare
  • Mooney-viskosimetrar

Installationer och servicetjänster

I representationssektionen kan du bekanta dig närmare med tillverkarna och produkterna, som vi representerar. Till vårt utbud har vi enbart valt maskiner och material som uppfyller höga kvalitetskrav.

Vi välkomnar också gärna nya affärskumpaner. Om ditt företag letar efter nya marknader för polyuretan- och gummiindustrin, ber vi dig kontakta oss!